thể loại Tài chính

Công đoàn tín dụng

Shinkin được viết tắt. Trong số các hợp tác xã tín dụng (công đoàn tín dụng), các tổ chức tài chính doanh nghiệp vừa và nhỏ mà bản chất của liên minh tín dụng thành phố rất mạnh, nó đã được chuyển đổi...

tín dụng

Phương thức bán hàng trong đó người bán cấp tín dụng cho người mua tại thời điểm giao dịch bán hàng và thanh toán thanh toán bị đình chỉ trong một thời gian nhất định. Nó được thực hiện dưới hình thức...

Vollstreckungsgegenklage

Tranh chấp sự tồn tại hoặc nội dung của các khiếu nại mà con nợ đã được hiển thị trong tiêu đề nghĩa vụ, hành động để tìm cách loại bỏ khả năng thực thi của nghĩa vụ (Đạo luật Thi hành án Dân sự Điều...

Bảo đảm trái phiếu

Dựa trên Đạo luật ủy thác trái phiếu được bảo đảm (1905), một ủy thác về lợi ích bảo mật được đặt ra bởi tổ chức phát hành (ủy thác) trái phiếu được bảo đảm cho các trái chủ (người thụ hưởng). Công ty...

Chứng khoán thế chấp

Chứng khoán có thể bán được (không phải chứng khoán theo Luật Chứng khoán và Giao dịch) kết hợp cả khoản phải thu và thế chấp để đảm bảo chúng. Các công ty môi giới thế chấp và các công ty khác sẽ phá...

Ngân hàng tín dụng Nippon Limited [chứng khoán]

Một trong những ngân hàng tín dụng dài hạn . Ngân hàng Hàn Quốc, được thành lập vào năm 1911 với mục đích quản lý Hàn Quốc, là tiền thân. Sau khi kết thúc chiến tranh, ngân hàng đã bị đóng cửa do các...

Ngân hàng tín dụng dài hạn Nippon [sha]

Một trong những ngân hàng tín dụng dài hạn . Được thành lập vào năm 1952 <Long Term-Luật tín dụng ngân hàng>, kế thừa các hoạt động tài chính dài hạn của Ngân hàng công nghiệp Nhật Bản, Hokkaido...

Ngân hàng nông nghiệp

Một ngân hàng đặc biệt nhằm mục đích cho vay lãi suất thấp dài hạn để cải thiện sự phát triển của ngành nông nghiệp. Thành lập một dòng tại 46 quận trên toàn quốc từ năm 1898 đến 1900 (Hokkaido là Ngâ...

phi ngân hàng

Tổ chức thực hiện kinh doanh tín dụng mà không chấp nhận tiền gửi, v.v. Công ty bán hàng tín dụng, công ty cho thuê, công ty tín dụng, v.v ... Đó là một sự hợp pháp dựa trên Luật Đầu tư hoặc Luật Kiểm...

Tiền gửi đi bộ

Khi ngân hàng chiết khấu hóa đơn, người ta gọi là "đi bộ" rằng một tỷ lệ phần trăm nhất định của khoản chiết khấu sẽ được chuyển ngay vào tiền gửi với mục đích cải thiện lãi suất tiền gửi và...

Quy định cửa sổ

Cùng nhau hướng dẫn. Dòng tiền và hướng dẫn khác do Ngân hàng cung cấp cho các tổ chức tài chính đối tác kinh doanh. Cho vay tăng quy định bằng cách đánh giá cho vay. Nó đã tạm thời bị bãi bỏ từ năm 1...

Trách nhiệm vô hạn

Trách nhiệm rằng tất cả tài sản của con nợ là nợ phải trả. Để trách nhiệm hữu hạn . Một chủ nợ có thể thực thi thi hành cho đến khi nhận được sự hài lòng của toàn bộ yêu cầu. → Nhân viên trách nhiệm v...

lệnh cấm

Trì hoãn thanh toán nợ trong một thời gian nhất định theo luật pháp và quy định. Trong trường hợp khẩn cấp như chiến tranh và trầm cảm, nó được thực hiện khi thế giới tài chính bị giáng một đòn nghiêm...

Wajima Hiroshi

Tên chung của các hóa đơn được phê duyệt để xác định lại Ngân hàng Nhật Bản hoặc cho vay thế chấp. Liên quan đến các hóa đơn này, lãi suất chiết khấu và lãi suất cho vay của Ngân hàng Nhật Bản được ưu...

L / C của Traveller

Thư tín dụng do ngân hàng cấp theo yêu cầu của người đi du lịch nước ngoài. Một loại thư tín dụng sạch. Dựa trên thư tín dụng này, khách du lịch rút ra một mẫu đồng hồ đeo tay cho thư phát hành thư tí...

Gesamtschuld

Một vài con nợ sẽ có nghĩa vụ thanh toán độc lập cho tất cả chúng vì lợi ích của cùng một nội dung và nếu một trong số chúng bắt buộc, các bên có nghĩa vụ khác sẽ có nghĩa vụ tránh mọi nghĩa vụ (Bộ lu...

Thư tính toán

Nó cũng được gọi là một hình thức kết luận. Chủ yếu là một báo cáo quyết toán tài khoản hàng năm về mức lương hàng năm và công trình công cộng của thái ấp thời Trung Cổ. Người ta nói rằng thư cơ bản c...

Ngân hàng chính

Trong hoạt động kinh doanh của một công ty, nó đề cập đến một ngân hàng nhận được số tiền cho vay lớn nhất trong số các ngân hàng của mình và có mối quan hệ chặt chẽ với mọi người, vốn hoặc thông tin....

Tiền năng lượng cao

Tổng số tiền mặt, là khoản nợ của ngân hàng trung ương và tiền gửi của ngân hàng trung ương của các tổ chức tài chính tư nhân. Nó cũng là một cơ sở tiền tệ và làm cơ sở cho việc tạo tín dụng của các t...

Khái niệm Brady

Một đề xuất mới để phá vỡ vấn đề nợ tích lũy được Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Brady Brady công bố vào tháng 3 năm 1989. Đây là một dòng khác với đề xuất truyền thống của Baker tập trung vào việc thúc đ...