thể loại Tài chính

Ngân hàng Joyo [Chứng khoán]

Ngân hàng khu vực hàng đầu với mặt bằng quận Ibaraki. 1935 Ngân hàng Joetsu và Ngân hàng Goku sáp nhập, thành lập Ngân hàng Joyo. Theo chính sách <một nguyên tắc của tỉnh> , sáp nhập và mua lại...

Ngân hàng Gunma [Chứng khoán]

Hàng đầu ngân hàng khu vực với mặt bằng quận Gumma. 1932 Các ngân hàng tích hợp tại quận Gumma là biện pháp suy thoái của Showa Depression, được thành lập như một ngân hàng chung của Gumma. Sau đó, ôn...

Ngân hàng Ashikaga [sha]

Hàng đầu ngân hàng khu vực với mặt bằng quận Tochigi. Được thành lập như Ngân hàng Ashikaga vào năm 1895. Sáp nhập và mua lại các ngân hàng ở quận Tochigi, nó trở thành ngân hàng thường xuyên duy nhất...

Ngân hàng 177 [Chứng khoán]

Ngân hàng bạc khu vực lớn nhất ở Tohoku với quận Miyagi là mặt đất. Được thành lập như Ngân hàng Quốc gia thứ 17 năm 1878. 1898 Đổi tên thành tên công ty hiện tại. Sáp nhập với Ngân hàng kinh doanh To...

Ngân hàng Aomori [chứng khoán]

Ngân hàng trung lưu của ngân hàng khu vực với tỉnh Aomori là mặt đất. Tổ chức tài chính chỉ định trong tỉnh. Theo chính sách năm 1943 < một nguyên tắc phân nhóm của tỉnh >, năm ngân hàng như ngâ...

Ngân hàng Akita [chứng khoán]

Trong ngân hàng trung gian của ngân hàng khu vực với quận Akita là mặt đất, chúng tôi mở rộng chi nhánh tại Tohoku, Hokkaido, Kanto. Được thành lập như Ngân hàng Akita trước đây vào năm 1896. Theo chí...

Ngân hàng Yamagata [chứng khoán]

Ngân hàng trung lưu của ngân hàng khu vực với khu công nghiệp nội địa Yamagata · Yonezawa đất. Được thành lập như Baifu Bank vào năm 1896. Năm 1965 đổi thành tên công ty hiện tại. Trước chiến tranh, t...

Ngân hàng Iwate [chứng khoán]

Hàng giữa ngân hàng khu vực với mặt bằng quận Iwate. Tổ chức tài chính chỉ định trong tỉnh. Được thành lập như một ngân hàng nhà máy Iwate, theo sáng kiến của tỉnh Iwate, để xây dựng lại các ngân hàng...

Ngân hàng Toho [chứng khoán]

Ngân hàng trung gian khu vực của vị trí thứ hai ở Tohoku với quận Fukushima là mặt đất. Năm 1941, Ngân hàng Thương mại Koriyama, Ngân hàng Aizu và Ngân hàng Shirakawa Setani thuộc tỉnh Fukushima sáp n...

Ngân hàng Shizuoka [chứng khoán]

Ngân hàng khu vực hàng đầu với mặt đất tỉnh Shizuoka. Ngân hàng Quốc gia Shizuoka Marathon được thành lập vào năm 1877, đổi tên thành ngày 37 tháng 3 sau đó. Năm 1943, Ngân hàng Shizuoka, Ngân hàng Sh...

Ngân hàng Juroku [Chứng khoán]

Hàng đầu ngân hàng khu vực với mặt đất tỉnh Gifu. Được thành lập như Ngân hàng Quốc gia thứ mười sáu năm 1877. 1896 Đổi tên thành tên công ty hiện tại. Theo chính sách <một nguyên tắc của tỉnh>...

Ngân hàng Hokuriku [chứng khoán]

Ngân hàng trung ương của các ngân hàng khu vực với tỉnh Ishikawa là mặt đất. Được thành lập vào năm 1891 bởi Ngân hàng Yoneyawa. Sáp nhập lặp đi lặp lại, thành lập ngân hàng chung được thành lập vào n...

Ngân hàng Suruga [chứng khoán]

Được biết đến như ngân hàng Suruga. Các ngân hàng trung ương khu vực với mặt đất tỉnh Shizuoka / Kanagawa. 1887 Kotaro Okano thành lập một hiệp hội tiết kiệm <công ty chung>. Tổ chức lại thành N...

Ngân hàng Hachijuni [sha]

Các hàng đầu ngân hàng khu vực với mặt đất quận Nagano. Ngân hàng Quốc gia 19 vào năm 1877 và Ngân hàng Quốc gia thứ 63 vào năm 1878 đã thành lập nó. Năm 1931, hai ngân hàng sáp nhập và Ngân hàng Hach...

Ngân hàng Yamanashi Nakagyo [Chứng khoán]

Ngân hàng trung ương của các ngân hàng khu vực dựa trên quận Yamanashi. Ngân hàng quốc gia thứ mười (sau này là ngân hàng thứ mười) vào năm 1877, ngân hàng ngân hàng được thành lập vào năm 1895. Năm 1...

Ngân hàng Fukui [Chứng khoán]

Ngân hàng trung ương của các ngân hàng địa phương với tỉnh Fukui là mặt đất. Được thành lập vào năm 1899 với tên Ngân hàng Fukui. Theo chính sách <một nguyên tắc của tỉnh> , sáp nhập và mua lại...

Ngân hàng Shiga [sha]

Ngân hàng trung lưu của các ngân hàng khu vực dựa trên quận Shiga. Ngân hàng Quốc gia thứ 133 (được đổi tên thành Baekje và Three Bank sau này) vào năm 1879, Ngân hàng Yahata thành lập năm 1881. Theo...

Ngân hàng Nanko [chứng khoán]

Ngân hàng khu vực hàng đầu với mặt đất quận Nara. Ngân hàng Quốc gia thứ 18, được thành lập vào năm 1879. Sau khi đổi tên thành Ngân hàng Nhật Bản, theo chính sách này, một vụ sáp nhập với Yoshino, Ya...

Hàng trăm năm mươi ngân hàng [chứng khoán]

Ngân hàng ngũ cốc trung với đất Mie. Tổ chức tài chính chỉ định trong tỉnh. Được thành lập vào năm 1878 bởi Ngân hàng Quốc gia thứ 15. Thay đổi thành Trăm năm mươi tám vào năm 1897. Sau đó, họ sáp nhậ...

Ngân hàng Kyoto [chứng khoán]

Tổ chức tài chính được chỉ định ở quận Kyoto trên dòng cao nhất của ngân hàng khu vực với tỉnh Kyoto là mặt đất. Theo khuyến nghị của Bộ Tài chính năm 1936, bốn dòng của quận Tamba và Tango đã hợp nhấ...