thể loại Tài chính

Banque de Pháp

Ngân hàng trung ương của Pháp. Banque de Pháp. Năm 1800 Napoleon được thành lập như một ngân hàng chiết khấu tư nhân. Năm 1803, ông trở thành ngân hàng phát hành vé tại Paris, 1806 Tổng thống, Phó Tổn...

tiền gửi đặc biệt

Mục tài khoản để xử lý tiền tạm thời kèm theo giao dịch của các tổ chức tài chính. Cả tiền gửi linh tinh. Ký quỹ cho tiền gửi cổ phiếu, quỹ thanh toán cổ tức, quỹ thanh toán khi bắt đầu kiểm tra tự đị...

Ngân hàng Hokkaido Takushoku [sha]

Ngân hàng phá sản đầu tiên của ngân hàng. Được thành lập như một ngân hàng đặc biệt dựa trên 1900 <Luật ngân hàng Hokkaido Takushoku>. Mua lại và sáp nhập một ngân hàng của Hokkaido và Sakhalin...

Ngân hàng Hồng Kông Thượng Hải [Công ty]

Các ngân hàng Anh làm việc tại châu Á. Được thành lập vào năm 1865, một công ty thương mại hàng đầu của Anh tại Hồng Kông đã tập hợp. Đây là một ngân hàng bán vé lớn của đô la Hồng Kông và cũng điều h...

Chương Yasuda

Yasuda Yoshiroro thành lập Ngân hàng Yasuda, thành lập năm 1880, thành lập một tập đoàn trung tâm tài chính, như ngân hàng, bảo hiểm và ủy thác, với Jewisha (thành lập năm 1912) và được gọi là bốn tập...

Tiết kiệm bưu điện

Tiết kiệm nhà nước tiết kiệm tại bưu điện. Nó bắt đầu vào năm 1876, bây giờ thuộc thẩm quyền của Japan Post theo phương thức tiết kiệm bưu điện (1947). Có 4 loại thường xuyên, dành riêng, số lượng cố...

chuyển sách

Hệ thống chuyển nhà nước chuyển tiền, thanh toán tài khoản và nghĩa vụ thông qua bưu điện. Nó khác với trao đổi tiền bưu chính trong việc cung cấp một tài khoản. Được thành lập vào năm 1906 tại Nhật B...

tiền gửi

Quỹ của các cá nhân và công ty vv gửi vào các tổ chức tài chính như ngân hàng. Tiền gửi không kỳ hạn ( tài khoản hiện tại và tiền gửi thông thường ) không đặt ra thời hạn hoàn trả và tiền gửi có kỳ hạ...

Tiền đặt cọc

Cả tiền gửi và tiền chuyển. Một khoản tiền gửi ngân hàng đáp ứng chức năng như một phương tiện thanh toán giống như tiền tệ. Kiểm tra tiền gửi thuộc loại này của Nhật Bản, những người có tài khoản hiệ...

Ngân hàng Dự trữ Liên bang

Ngân hàng trung ương cấu thành Hệ thống Dự trữ Liên bang tại Hoa Kỳ. Đặt 12 hàng trên toàn quốc. Do đầu tư của các ngân hàng thành viên (ngân hàng thương mại tham gia Hệ thống Dự trữ Liên bang). Các n...

Hóa đơn giảm giá

Hóa đơn giảm giá . Trong các giao dịch ngân hàng, ba loại chiết khấu thường được chấp nhận : ghi chú chấp nhận ngân hàng , hóa đơn thương mại và hóa đơn ghi chú trao đổi . → tái chiết khấu hóa đơn đủ...

Tiền kỹ thuật số

Dịch vụ cung cấp cho thẻ hoặc điện thoại di động chức năng thanh toán và cung cấp vai trò tương tự như tiền mặt. Có thể trả tiền cho chuyển tiền và chuyển tiền bằng cách sử dụng đường dây liên lạc. Có...

Ngân hàng Tokyo-Mitsubishi [cổ phiếu]

Vào tháng 4 năm 1996, ngân hàng được thành lập bởi sự sáp nhập của Ngân hàng Mitsubishi và Ngân hàng Tokyo . Số tiền vượt quá 50 nghìn tỷ yên, lớn nhất thế giới tại thời điểm sáp nhập. Cả hai ngân hàn...

ngân hàng điện tử

Các dịch vụ ngân hàng kết hợp các công nghệ điện tử và truyền thông như máy tính vào hoạt động kinh doanh ngân hàng nói chung. Công ty kết nối máy tính ngân hàng và máy tính doanh nghiệp thông qua mạn...

Ngân hàng toàn cầu

Đây là một hệ thống cho phép không chỉ kinh doanh ngân hàng thu thập tiền gửi và cho vay mà còn tham gia vào kinh doanh chứng khoán. Hiện tại Nhật Bản và Hoa Kỳ không cho phép các ngân hàng tiến hành...

Ngân hàng Daishi [chứng khoán]

Hàng đầu ngân hàng khu vực với mặt bằng quận Niigata. Được thành lập như Ngân hàng Quốc gia thứ 4 theo Pháp lệnh Ngân hàng Quốc gia năm 1873. 1917 Thay đổi thành tên công ty hiện tại. Theo chính sách...

Ngân hàng Fukuoka [Chứng khoán]

Ngân hàng khu vực lớn nhất của Kyushu với mặt đất quận Fukuoka. Theo chính sách <một nguyên tắc của tỉnh> , đã thành lập việc sáp nhập mười bảy ngân hàng và ngân hàng tiết kiệm Chikuooseinko, Ka...

Ngân hàng Tây Nhật Bản [chứng khoán]

Hàng đầu ngân hàng khu vực với mặt đất Kyushu-tây Nhật Bản. 1944 Năm công ty không có giấy phép ở quận Fukuoka sáp nhập, được thành lập như một miền tây Nhật Bản. Sau đó, chúng tôi sáp nhập các công t...

Ngân hàng Chiba [sha]

Hàng đầu ngân hàng khu vực. Khu vực Keiyo chủ yếu ở tỉnh Chiba là mặt đất. Theo chính sách <một nguyên tắc của tỉnh> , sáp nhập Ngân hàng liên doanh Chiba - Ngân hàng thứ mười tám, ngân hàng Omi...

Ngân hàng Yokohama [sha]

Dòng trên cùng của khu vực với khu vực Keihin là mặt đất. Được thành lập như Ngân hàng Yokohama Koshin vào năm 1920. Theo chính sách năm 1945, chính sách định hướng theo nhóm của một tỉnh , nó sáp nhậ...