thể loại Tài chính

Ngân hàng hàn quốc

Ngân hàng trung ương của Hàn Quốc được thành lập vào năm 1911 sau khi sáp nhập Nhật Bản và Hàn Quốc . Nó được tổ chức lại dựa trên Luật Ngân hàng Hàn Quốc của Ngân hàng Hàn Quốc được thành lập vào năm...

ngân hàng tiết kiệm

Ngân hàng chủ yếu xử lý các khoản tiền gửi nhỏ của công chúng. Nó được chú ý như là một biện pháp chống lại sự thiếu hụt số vốn trong Thời kỳ Meiji. Ngân hàng tiết kiệm Tokyo được thành lập như một ng...

Tiền gửi định kỳ

Khoản tiền gửi quy định trước một số tiền gửi nhất định và tích lũy thường xuyên hoặc trong một khoảng thời gian nhất định trong nhiều lần. Nó là điển hình của tiền gửi tiết kiệm cùng với tiền gửi có...

tiết kiệm thời gian

Tiền gửi không thể rút trong một thời gian nhất định sau khi gửi. Tại Nhật Bản, hiện có năm loại, ba tháng, sáu tháng, một năm, hai năm, ba năm, phần lớn các khoản tiền gửi tiết kiệm là tiền gửi có kỳ...

dọn nhà

Một số lượng lớn các ngân hàng trong một khu vực nhất định đã mang lại cho nhau các hóa đơn , séc , trái phiếu công cộng , lệnh chuyển tiền bưu điện, tư vấn thanh toán của nhiều cơ quan khác nhau, vào...

chuyển điện báo

(1) Lệnh chuyển tiền bằng điện báo. Cả telegram và trao đổi. Người chuyển tiền trả tiền mặt cho bưu điện và trạm thanh toán nhận được thông báo bằng điện báo từ trạm đó trả tiền mặt cho người nhận khi...

Deutsche Bundesbank

Ngân hàng trung ương Đức. Deutsche Bundesbank (còn được gọi là Bundesbank). Văn phòng chính Frankfurt. Được thành lập vào năm 1957 bằng cách tổ chức lại các ngân hàng trung ương của mỗi bang và các ng...

Ngân hàng Tokai [sha]

Đó là một ngân hàng thành phố với vùng Tokai là nền tảng và là công ty cốt lõi của thế giới kinh doanh Chubu. Năm 1881, chủ sở hữu của Matsuzakaya · Gia đình Ito thành lập Ngân hàng Ito. Ngân hàng Nag...

Ngân hàng Tokyo

Một ngân hàng thực hiện kinh doanh ngoại hối, còn gọi đơn giản là ngân hàng ngoại hối. Kinh doanh ngoại hối thực chất là một trong những hoạt động kinh doanh ngân hàng, nhưng có nhiều khía cạnh khác...

Thấu chi

Thấu chi cũng như thấu chi. Đây là một loại cho vay của ngân hàng, cho phép khách hàng có tài khoản hiện tại có tài khoản séc phát hành séc hoặc hóa đơn không thấp hơn số dư tiền gửi ở một mức độ nhất...

tiền gửi hiện tại

Tiền gửi được gửi bởi những người ủy thác séc hoặc thanh toán hóa đơn làm quỹ thanh toán của họ. Đó là một khoản tiền gửi không kỳ hạn trong đó thanh toán được thực hiện bất cứ lúc nào. Đó là lãi suất...

Ngân hàng đặc biệt

Một ngân hàng được thành lập bởi luật đặc biệt cho một mục đích cụ thể. Nhiều người đã được thành lập trong thời kỳ Taisho từ giữa thời đại Meiji để phụ trách tài chính công nghiệp dài hạn. Trong khi...

Hóa đơn nhờ thu

Ghi chú khách hàng của ngân hàng, được yêu cầu thu tiền từ ngân hàng. Tùy thuộc vào việc địa điểm thanh toán có nằm trong cùng một khu vực hay không, nó được phân biệt giữa hóa đơn được thu thập từ vă...

Ban chính sách của ngân hàng Nhật Bản

Cơ quan quyết định chính sách cao nhất của Ngân hàng Nhật Bản (Ngân hàng Nhật Bản). Ban chính sách và cái gọi là. Được thành lập vào năm 1949 với mục đích giành độc lập của BOJ khỏi chính phủ. Nó bao...

Thanh toán BOJ

Số tiền thặng dư mỗi kỳ của Ngân hàng Nhật Bản (Ngân hàng Nhật Bản) không bao gồm một số dự trữ, quỹ dự trữ và cổ tức nhất định, theo quy định của pháp luật để được trả cho chính phủ. Năm 1932, hệ thố...

Ngân hàng Nhật Bản [chứng khoán]

Ngân hàng trung ương Nhật Bản. Viết tắt BOJ. Trụ sở chính Tokyo. Được thành lập vào năm 1882. Đây là ngân hàng phát hành vé duy nhất của Nhật Bản ( Bank of Japan Ticket ), nhưng nó là một <ngân hàn...

Ngân hàng công nghiệp Nhật Bản [chứng khoán]

Một trong những ngân hàng tín dụng dài hạn . Được thành lập như một ngân hàng đặc biệt với mục đích thúc đẩy tài chính công nghiệp dài hạn và giới thiệu vốn nước ngoài bằng cách phát hành trái phiếu d...

Ngân hàng Mỹ

Một ngân hàng hàng đầu tại Hoa Kỳ. Thành lập người nhập cư Ý AP Janini tại San Francisco vào năm 1904. Ban đầu được gọi là Ngân hàng Ý, chúng tôi đã tạo ra một tài chính vi mô cho những người nhập cư...

Ngân hàng Fuji [chứng khoán]

Được thành lập như Ngân hàng Yasuda vào năm 1880. Là một tổ chức trung tâm của Yasuda chaebol , chúng tôi đã thúc đẩy việc sáp nhập và tập trung các ngân hàng vừa và nhỏ trong khu vực, và sáp nhập thê...

Ngân hàng bình thường

Nó được viết tắt là PB. Ngân hàng trên cơ sở Luật Ngân hàng. Do đó, các ngân hàng ủy thác và ngân hàng đặc biệt ngoại hối cũng được bao gồm. Nó thường được sử dụng không bao gồm các ngân hàng ủy thác,...