thể loại Tài chính

Thuế tiêu chuẩn hình thức bên ngoài

Một phương pháp đánh thuế khả năng chịu thuế của người nộp thuế bằng cách ước tính từ tiêu chuẩn thuế bên ngoài như số vốn, số lượng nhân viên, diện tích sàn, doanh thu, v.v. Thuế kinh doanh trước đây...

Thuế điện tử

Còn gọi là Thuế điện tử. Tên của một hệ thống được điều hành bởi Cơ quan Thuế Quốc gia có thể khai thuế thu nhập, thuế doanh nghiệp, thuế quốc gia và nộp thuế qua Internet . Để sử dụng nó, nó có được...

Nguyễn Thị Cúc

Chức danh công việc Kế toán thuế Chủ tịch Hiệp hội Kế toán thuế Việt Nam Nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Việt Nam Quốc tịch Việt Nam Nghề nghiệp Trở thành Phó Tổng Giám đốc của Tổng cục...

Tuyên bố màu xanh

Tờ khai thuế cho thuế thu nhập hoặc thuế doanh nghiệp sử dụng tờ khai thuế màu xanh (tờ khai thuế màu xanh) với sự chấp thuận của người đứng đầu cơ quan thuế. Ngược lại, tờ khai thuế bình thường có t...

Luật roi đơn

Luật thuế thực hiện ở Trung Quốc và cuối triều đại nhà Thanh. Thuế và quyền hạn trước đây được chia thành nhiều mục ( Samurai (Thuế) đã được chuyển đổi thành bạc và mỗi mặt hàng được thu thập trong...

Tài khoản chung

Một kế toán chiếm các khoản chi tiêu liên quan đến các hoạt động chung và cơ bản của chính phủ và các nguồn tài chính chung để hỗ trợ họ. Thực hiện kế toán cho các khoản thu và chi liên quan đến các...

thuế doanh thu

Thuế kinh doanh bắt nguồn từ phí giấy phép cho giấy phép kinh doanh thời trung cổ, và ở châu Âu, đã có nhu cầu về thuế kinh doanh từ hoàng đế cho các thương nhân trong thành phố trong thời kỳ Byzanti...

lợi nhuận gộp

Số tiền còn lại sau khi trừ chi phí bán hàng tương ứng hoặc chi phí cung cấp dịch vụ từ doanh thu từ bán hàng hóa hoặc sản phẩm hoặc cung cấp dịch vụ. Còn được gọi là lợi nhuận gộp hoặc lợi nhuận gộp...

Vận may

Thuế linh tinh trong thời Edo, Phụ kiện Một loại (Konomari). Áp dụng cho những người tham gia vào thương mại, công nghiệp, giao thông vận tải, đánh cá, săn bắn, vv Theo hệ thống trang viên thời tru...

Thuế tăng

Gánh nặng tài chính do người nộp thuế áp đặt nếu anh / cô ấy không nộp thuế quốc gia trong ngày đến hạn theo luật định, tùy thuộc vào số tiền thuế chưa nộp và thời gian không thanh toán. Thuế bất th...

Thuế tiêu chuẩn bên ngoài

Một phương pháp thuế ước tính khả năng nộp thuế từ bên ngoài của người nộp thuế. Tại Nhật Bản, chính quyền tỉnh đã đề xuất một loại thuế bên ngoài tiêu chuẩn cho thuế kinh doanh địa phương. Theo hệ t...

Luật kế toán

Luật chung điều chỉnh các tổ chức kế toán quốc gia liên quan đến các hoạt động tài chính quốc gia, chủ yếu liên quan đến thu nhập, chi tiêu, hợp đồng, v.v., và thanh toán, thay đổi, chuyển nhượng, vv...

dự trữ biến động giá

Theo Điều 53 của Luật Biện pháp Thuế đặc biệt (Ban hành năm 1957), một công ty là một tập đoàn nộp đơn màu xanh có thể dự trữ hàng tồn kho và chứng khoán để sở hữu tạm thời để chuẩn bị cho sự mất mát...

Thuế bổ sung

Đó là một gánh nặng kinh tế được áp dụng như là một biện pháp xử phạt hành chính do vi phạm nghĩa vụ báo cáo và khấu trừ thuế đối với thuế quốc gia theo phương pháp khai thuế hoặc khấu trừ thuế. Thu...

miễn trừ

Trong thuế thu nhập và thuế dân cư, nó đề cập đến giới hạn thuế nếu vượt quá một mức thu nhập nhất định. Thuế tối thiểu đối với thuế thu nhập là Khấu trừ cơ bản , Vợ / chồng khấu trừ, Khấu trừ phụ...

cơ sở thuế

Một trong những yêu cầu về thuế. Yêu cầu cho người nộp thuế phải trả số tiền thuế cuối cùng được gọi là yêu cầu về thuế. Người nộp thuế ), Đối tượng chịu thuế hoặc tài sản chịu thuế (những gì bị đá...

Thuế nhiên liệu

Nói chung, thuế dầu dễ bay hơi, là thuế đánh vào dầu dễ bay hơi và thuế đường bộ địa phương thường được gọi là thuế xăng dầu. Cái trước là thuế quốc gia, và cái sau là thuế chuyển địa phương do chính...

Ngân hàng Asahi [Chứng khoán]

Năm 1991, Ngân hàng Kyowa và Ngân hàng Saitama sáp nhập để thành lập Ngân hàng Kyowa Saitama. Năm 1992, đổi tên thành Ngân hàng Asahi. Đây là một ngân hàng đô thị mạnh ở khu vực đô thị, nhắm đến các n...

Amsterdamse Wisselbank

Ngân hàng chuyển nhượng công cộng được thành lập tại Amsterdam vào năm 1609. Các ngân hàng chuyển đổi nhiều loại tiền quốc gia được gửi bởi các thương nhân ở nhiều nơi khác nhau ở châu Âu đã thực hiện...

Ngân hàng của nước Anh

Ngân hàng trung ương Anh. Mặc dù bây giờ nó là một doanh nghiệp nhà nước, nhưng trong lịch sử nó đã được thành lập vào năm 1694 như là một ngân hàng phát hành cổ phiếu thuộc sở hữu tư nhân được điều...