thể loại Tài chính

Cho vay vốn

Tiền vốn còn lại để người khác sử dụng với giá lãi. Những người vay sử dụng điều này cho sản xuất, và trả lãi như lợi nhuận từ lợi nhuận như phí sử dụng. Ngân hàng thu thập và cho vay vốn. Vốn cho vay...

Tín dụng cho vay

Một ủy thác dựa trên Luật Tín dụng cho vay được ban hành năm 1952, một loại ủy thác tiền được chỉ định chung. Hiện hành Ngân hàng tin tưởng Chỉ có 7 dòng có sẵn. Hệ thống ủy thác cho vay chủ yếu hấ...

phòng bếp

Một người xử lý các mối quan hệ kế toán giữa các vai trò khác nhau của thời Edo, Mạc phủ và các gia tộc khác nhau. Trong Mạc phủ, nó được đặt ở tuổi già ( anh trai), chiến binh trẻ tuổi (waka yoshidor...

quyền của cổ đông

Một thuật ngữ chung cho quyền và nghĩa vụ dựa trên việc là một cổ đông . Quyền nhân viên của cổ đông. Quyền được chia thành các quyền lợi như quyền yêu cầu cổ tức, quyền yêu cầu phân phối tài sản còn...

kiểm tra xấu

Còn được gọi là hóa đơn linh hoạt . Các hóa đơn thanh toán lẫn nhau mà không có giao dịch thương mại hoặc hóa đơn đã được vận chuyển hoặc bảo lãnh bằng cách sử dụng tên giả. Thường thì đó là một hóa đ...

Bảo mật đăng ký tạm thời

Để đảm bảo nghĩa vụ tiền tệ, bảo lưu phí thay thế cho bên có nghĩa vụ hoặc bất động sản thuộc sở hữu của bên thứ ba, đăng ký tạm thời về phí được tính với điều kiện dừng sẽ được thực hiện. Về hoạt độn...

Công ty trao đổi

Một tổ chức tài chính của tổ chức công ty đầu tiên của Nhật Bản được thành lập tại 18 địa điểm trên toàn quốc bao gồm 1869, Tokyo, Osaka, Kyoto, Kobe, Yokohama. Chúng tôi đã nhận được một khoản vay kh...

kiểm soát trao đổi

Các cơ quan chính phủ bổ sung các hạn chế trực tiếp đối với các giao dịch ngoại hối để cân bằng cán cân thanh toán và ổn định tỷ giá hối đoái. Bắt đầu với việc cấm rút vốn từ nước ngoài, quy định về g...

trọng tài trao đổi

Ban đầu, đó là một cách để kiếm được lợi nhuận bằng cách sử dụng sự khác biệt trong tỷ giá hối đoái của các khu vực khác nhau trên thế giới. Theo loại tiền miễn phí, thông qua các giao dịch chênh lệch...

lệnh thanh toán

Một hóa đơn thuộc loại mà nhà phát hành (thủ quỹ) yêu cầu bên thứ ba (người trả tiền) trả một số tiền nhất định. Người trả tiền trở thành người có nghĩa vụ thanh toán chính bằng cách chấp nhận ghi chú...

Phương pháp cân đối giảm hải quan

Tài sản chịu thuế của thuế quan, thuế suất, cơ sở thuế, luật được xác định cho việc giảm thuế và các kế hoạch thuế quan khác (1910 ban hành, thi hành năm 1911). Luật trở thành trụ cột của hệ thống thu...

rủi ro quốc gia

Rủi ro đầu tư / cho vay mục tiêu quốc gia. Hãy xem xét các vấn đề chính trị, kinh tế và xã hội của quốc gia đối tác khi một công ty bắt tay vào các giao dịch ở nước ngoài. Các tiêu chí chính để đánh g...

thủ đô hư cấu

Vốn được hình thành bằng cách chia lãi và cổ tức như trái phiếu công cộng và doanh nghiệp và cổ phiếu với lãi suất trung bình. Khi vốn tạo ra lãi suất thường xuyên xảy ra, người ta cho rằng có vốn sin...

phản đối

Chứng thư công chứng được tạo ra với mục đích chứng minh hiệu quả của việc bảo lãnh phát hành hoặc thanh toán hóa đơn / séc bị từ chối. Đó là một yêu cầu chính thức đối với người giữ hóa đơn để yêu cầ...

Sự đóng góp

Một hệ thống được thành lập bởi Sửa đổi Bộ luật Dân sự năm 1980 (Bộ luật Dân sự 904 2) để kế thừa công bằng. Khi có một người có đóng góp đặc biệt cho việc duy trì hoặc gia tăng tài sản của người quá...

nguyên tắc ngân hàng

Một cuộc tranh cãi về tài chính tiền tệ được tiến hành ở Anh trong những năm 1830 - 1840, một quan điểm trái ngược với chủ nghĩa tiền tệ . Chừng nào ngân hàng phát hành tiền giấy dưới hình thức chiết...

Ủy thác tiền tệ

Chấp nhận yêu cầu tiền tệ là tài sản ủy thác, thu thập, ủy thác để thực hiện bảo tồn. Mặc dù tất cả các khiếu nại tiền tệ như các khoản vay, các khoản phải thu, yêu cầu bảo hiểm, v.v., trong thực tế,...

tiền mặt

Cả tiền gửi ủy thác. Một ủy thác chấp nhận tiền từ những người được ủy thác làm tài sản ủy thác, phân phối lợi nhuận phát sinh từ hoạt động này cho người thụ hưởng và giao tiền gốc cho người thụ hưởng...

tiêu chuẩn vàng

Một hệ thống trong đó tiền tệ hình thành trung tâm của hệ thống tiền tệ của một quốc gia được tổ chức để duy trì mối quan hệ tương đương với giá trị của một lượng vàng nhất định. Theo một nghĩa hẹp, n...

mệnh đề vàng

Trong các hợp đồng yêu cầu tiền tệ , một điều khoản hứa hẹn sẽ trả hết với giá trị vàng tại thời điểm hợp đồng. Nó được sử dụng rộng rãi cho các giao dịch quốc tế như một thỏa thuận thế chấp chống lại...