thể loại Các hệ điều hành

Cửa sổ đa nhiệm

Máy tính cá nhân Một môi trường trong đó nhiều cửa sổ (cửa sổ) có thể được hiển thị trên màn hình. Tất cả các hệ điều hành có chức năng GUI , như Microsoft Windows , MacOS, OS / 2, v.v., đều hỗ trợ nh...

Microsoft Windows

Hệ thống nhiều cửa sổ được phát triển bởi Tập đoàn Microsoft . Năm 1985 phiên bản đầu tiên được phát hành. Ban đầu nó là một trong những phần mềm ứng dụng để thêm GUI vào MS-DOS , nhưng Windows 95 đượ...

MS-DOS

Viết tắt cho hệ điều hành đĩa Microsoft. Hệ điều hành do Tập đoàn Microsoft phát triển cho máy tính cá nhân 16 bit của IBM. Với sự ra đời của MS - DOS, hoạt động của máy tính và phát triển phần mềm ứn...

HĐH / 2

Hệ điều hành ( hệ điều hành ) do IBM phát triển cho máy tính cá nhân 32 bit. Ban đầu được đồng phát triển với Microsoft Corporation, nhưng kể từ đó Microsoft tập trung vào Microsoft Windows trở thành...

Linux

Hệ điều hành 1991 ( hệ điều hành ) được phát triển bởi sinh viên Phần Lan Linus Torvalds. Mặc dù cấu trúc tệp và các đặc tả cuộc gọi hệ thống dựa trên UNIX , mã nguồn của phần chính là tất cả nguyên b...

  1. 1