thể loại VPN và truy cập từ xa

điều khiển từ xa

Cũng được gọi là hoạt động từ xa, điều khiển từ xa được viết tắt là điều khiển từ xa. Điều khiển gửi tín hiệu bằng tay hoặc tự động từ một vị trí từ xa để vận hành thiết bị điều khiển. Khi truyền tín...

  1. 1