thể loại Công nghệ doanh nghiệp

Tập đoàn INTEC [chứng khoán]

Người khổng lồ ngành dịch vụ thông tin độc lập được thành lập vào năm 1964. Chủ yếu phát triển và bán xử lý thông tin, phần mềm, kinh doanh hệ thống thông tin và cung cấp các dịch vụ truyền thông tiên...

  1. 1