thể loại Bảo mật máy tính

bức tường lửa

Phần mềm bảo mật an ninh tại ranh giới giữa Internet và mạng nội bộ . Nó đang so sánh chức năng ngăn chặn sự xâm nhập từ bên ngoài vào bên trong và rò rỉ từ bên trong đến <tường lửa. Bản chất công...

Phương pháp mã hóa khóa phổ biến

Công nghệ bảo vệ sự an toàn của thông tin chảy qua mạng. Đây là một trong những phương thức mã hóa và sử dụng cùng một khóa để mã hóa và giải mã. Vì người gửi cần gửi khóa được sử dụng để mã hóa cho n...

hệ thống mật mã khóa công khai

Công nghệ bảo vệ sự an toàn của thông tin chảy qua mạng. Đây là một trong những phương thức mã hóa và sử dụng các khóa riêng biệt để mã hóa và giải mã. Mỗi người có hai cặp khóa và một trong số chúng...

Chữ ký số

Một trong những cách mà người gửi tin nhắn trong mạng máy tính chắc chắn chỉ ra rằng anh ta đã gửi tin nhắn. Tên này là bởi vì nó đóng vai trò chữ ký trong các tài liệu thông thường. Nó cũng được gọi...

Rò rỉ thông tin

Một trang web internet chuyên về các cáo buộc nội bộ ẩn danh và tiết lộ thông tin bí mật. Các chủ đề của thông tin công cộng bao gồm từ bí mật quốc gia đến thông tin nội bộ của các công ty và thông ti...

Yevgeny Kaspersky

Chức danh công việc Chủ tịch và Giám đốc điều hành doanh nhân Kaspersky Quốc tịch Nga Sinh nhật Năm 1965 Nghề nghiệp Anh có hứng thú với toán học từ khi còn học trung học. Học ngành mật mã và...

Vô danh

Nhóm hacker ẩn danh. Ẩn danh có nghĩa là ẩn danh và ẩn danh. Đặc biệt như một phương tiện để phản đối công dân và các công ty lớn, các cuộc tấn công DDoS (tấn công từ chối dịch vụ phân tán) làm cho mộ...

  1. 1