thể loại Máy tính xách tay và máy tính xách tay

máy tính xách tay

Trong số máy tính cá nhân, máy tính xách tay di động tích hợp một màn hình tinh thể lỏng và bàn phím vào một thân chính kích thước lưu ý và được trang bị với một pin lưu trữ (pin). Từ một cái gì đó vớ...

  1. 1