thể loại Máy tính & Điện tử

Mạng điện thoại chuyển mạch công cộng

Cấu trúc mạng viễn thông Giao thông Từ quan điểm xử lý, những gì được thể hiện bởi vị trí của trung tâm chuyển mạch, hình thức của mạng, số lượng đường, vv được gọi là mạng đường dây. Hình vẽ cho t...

điều khiển từ xa

Cũng được gọi là hoạt động từ xa, điều khiển từ xa được viết tắt là điều khiển từ xa. Điều khiển gửi tín hiệu bằng tay hoặc tự động từ một vị trí từ xa để vận hành thiết bị điều khiển. Khi truyền tín...

ngôn ngữ lập trình

Ngoài ra trong ngôn ngữ lập trình. Để cho máy tính biết những gì nó muốn xử lý, cần phải mô tả nó dưới dạng một chương trình mà máy tính có thể hiểu, nhưng nó là một hệ thống có các quy tắc và ngữ phá...

MSX

Năm 1983, một tiêu chuẩn thống nhất của máy tính cá nhân 8 bit được đề xuất bởi Tập đoàn Microsoft và Tập đoàn ASCII. Chúng tôi có thể dễ dàng tạo các chương trình bằng ngôn ngữ C được phát triển bởi...

SGML

là viết tắt của ngôn ngữ đánh dấu tổng quát tiêu chuẩn. Nó được thành lập vào năm 1986 và trở thành tiêu chuẩn quốc tế, nó là ngôn ngữ để xử lý tài liệu trên máy tính, một định dạng biểu thức nhằm sử...

Robert C. Martin

Chức danh công việc Tư vấn phần mềm Người sáng lập Mentor Nghề nghiệp Làm việc như một chuyên gia phần mềm từ năm 1970 và làm cố vấn phần mềm quốc tế từ năm 1990. Ngoài ra, ông còn thành lập một n...

trình biên dịch

Phần mềm dịch các chương trình được viết bằng ngôn ngữ chương trình dễ hiểu bởi con người (ngôn ngữ cấp cao) thành các định dạng có thể thực hiện trực tiếp bằng máy tính hoặc ngôn ngữ trung gian được...

virus máy tính

Một chương trình phá hủy phần mềm. Nó xâm chiếm máy tính thông qua giao tiếp với PC , Internet, v.v ... Mặc dù bản thân máy tính không bị phá hủy, các chương trình thông thường thường bị phá hủy. Như...

phần mềm

Thông tin được sử dụng để sử dụng hiệu quả phần cứng của máy tính và thuật ngữ chung về cách xử lý. Đề cập đến một tập hợp các chuỗi ký tự (chương trình) điều khiển hoạt động của máy tính và quản lý đ...

DTP

Xuất bản máy tính để bàn là viết tắt của hệ thống chỉnh sửa máy tính. Chúng tôi làm mọi thứ từ chỉnh sửa bản thảo, bố cục, tạo phiên bản, làm đĩa và in trên bàn. Sử dụng máy tính cá nhân và máy in đã...

Bessemer

Nhà phát minh, doanh nhân người Anh. Ban đầu, tôi làm việc tại nhà máy kiểu chữ của cha tôi và đã phát minh ra máy dập, máy đúc, máy sắp chữ , v.v., và trở nên độc lập như một nhà phát minh. Mặc dù tô...

biểu đồ

Hai cặp đường thẳng song song trực giao với nhau trên tờ giấy được vẽ theo các khoảng bằng nhau và tách thành các mắt lưới mịn (mame). Sử dụng biểu đồ và số liệu để chụp. Lưới bán logarit hoặc lưới lo...

đơn sắc

Một loại máy gõ tự động. Năm 1885, được phát minh bởi Luston Tolbert Lanston ở Hoa Kỳ, Rhino gõ một chữ cái cho một dòng, trong khi đúc từng chữ một (mono). Có loại thủ công và loại tự động, nhưng tro...

xử lý văn bản

Người tạo tài liệu với chức năng chỉnh sửa. Nó được viết tắt là trình xử lý văn bản. Ngoài việc đơn giản là tạo một tài liệu như máy đánh chữ, bạn có thể sử dụng máy tính để lưu tài liệu trong thiết b...

biểu tượng

Một biểu tượng hình ảnh nhỏ tượng trưng cho loại chương trình và tập tin. Những từ xuất phát từ biểu tượng Hy Lạp , có nghĩa là hình ảnh. Các hệ điều hành với môi trường GUI như Microsoft Windows và M...

tác giả

Để phát triển một phần mềm ứng dụng bằng cách kết hợp các ký tự, hình ảnh, giọng nói và các tài liệu khác trên máy tính. Phần mềm được sử dụng cho mục đích đó được gọi là phần mềm tác giả. Có những th...

phần mềm chia sẻ

Dùng thử là miễn phí, nhưng phần mềm phải được thanh toán khi tiếp tục sử dụng nó. Nhiều người trong số họ có sẵn trên Internet, v.v., và lời giải thích và số tiền, điểm chuyển tiền được hiển thị trên...

giả lập

Phần cứng hoặc phần mềm hoạt động tương đương với các hệ thống khác để hệ thống máy tính đang sử dụng chấp nhận cùng dữ liệu với các hệ thống khác, thực hiện cùng một chương trình máy tính và thu được...

nhận dạng hình ảnh

Dịch thuật nhận dạng hình ảnh. Phân tích cấu trúc của một hình ảnh nhất định, trích xuất các tính năng và nhận dạng đối tượng. Nhận dạng hình ảnh được thực hiện thông qua xử lý như trích xuất các tính...

Phần mềm miễn phí

Phần mềm có thể được sử dụng miễn phí trong khi phần mềm chia sẻ được tính phí. Cũng viết tắt là phần mềm miễn phí. Nhiều phần mềm tiện ích và những thứ liên quan đến giao tiếp để cải thiện khả năng s...