thể loại Bao bì

giấy gói

Nó là một tên chung của giấy được sử dụng để đóng gói và làm túi. Nói chung, sức mạnh là cần thiết, tùy thuộc vào ứng dụng, ngoại hình đẹp và khả năng chống nước là rất quan trọng. Kraft giấy thường đ...

Giấy bìa

Một thuật ngữ chung cho giấy dày được sử dụng chủ yếu trong hộp đựng và bao bì giấy. Thường được gọi là các tông, nó được phân loại như thể hiện trong bảng. Thường 120-130 g / m 2 trở lên, và một số...

  1. 1