thể loại Vận tải hàng hải

Vỏ cây dễ thương

Anh ghềnh ở thế kỷ 19 Kéo . Một chiếc thuyền buồm loại ba cột được đóng vào năm 1869 ở Dumbarton dọc theo sông Clyde. Tổng trọng tải đã đăng ký là 963 tấn, tổng chiều dài 85m, chiều rộng 11m. Có 34...

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4