thể loại Thiết bị & Công nghệ bán lẻ

Máy tính tiền

Cả máy tính tiền. Một máy ghi lại và lưu trữ thanh toán tiền. Được thương mại hóa lần đầu tiên tại Công ty đăng ký tiền mặt quốc gia vào cuối thế kỷ 19. Bàn phím (Kenban) được bố trí ở mặt trước, hộp...

  1. 1