thể loại Vật liệu & Thiết bị Công nghiệp

đường sắt

Cả hai đường ray. Đối với cần cẩu, đối với thang máy cũng vậy, nhưng vật liệu thép kéo dài được sử dụng chủ yếu để dẫn đường cho xe bằng đường sắt, để chạy và để giảm sức cản chạy của bánh xe. Kẹp vào...

Công ty TNHH Máy xây dựng Hitachi

Máy đào thủy lực khổng lồ của hãng Hitachi . 1955 Công ty con của Hitachi · Dịch vụ máy móc xây dựng của Hitachi được thành lập. Năm 1965, công ty sáp nhập với Bộ phận Bán hàng Máy móc Xây dựng của Hi...

Con sâu bướm mới Mitsubishi [sha]

Các nhà sản xuất máy móc xây dựng công nghiệp nặng của Mitsubishi . Vị trí thứ hai trong ngành. 1963 thành lập Mitsubishi Caterpillar nhưng là một công ty đồng sở hữu của Caterpillar Inc và Shin Mitsu...