thể loại Đại lý làm sạch

chất tẩy rửa tổng hợp

Xà phòng được làm từ chất béo và dầu tự nhiên, nhưng chất tẩy rửa được tổng hợp bằng cách sử dụng các nguyên liệu khác ngoài chất béo và dầu như dầu mỏ được gọi là chất tẩy rửa tổng hợp. Ngay cả nước...

Bột giặt

20204901 Chất tẩy tổng hợp chủ yếu bao gồm natri alkylbenzene sulfonate (viết tắt ABS). Loại anion điển hình Chất hoạt động bề mặt . Đây là một thuật ngữ chung cho các hợp chất có cấu trúc hóa học...

  1. 1