thể loại Phương tiện truyền thông trực tuyến

Búp bê Awaji

Con rối chơi ở Awajishima. Không rõ nguồn gốc. Ngoài một chỗ ngồi của Genjino Uemura (Uemura), người phục vụ trong thời kỳ bị cấm vào năm 1570, có rất nhiều nơi và cũng đi du lịch. "Okinawa"...

YouTube

Trang web phân phối video Internet của Mỹ được thành lập năm 2005. Bởi vì mọi người đều có thể tải lên và chia sẻ video một cách dễ dàng, nó lan truyền nhanh chóng với việc mở rộng sử dụng Internet và...

Chân dung

Một bức tranh mô tả khuôn mặt và hình dáng của nó giống với một người cụ thể. Chân dung chân dung. Có những trường hợp nó được tái tạo từ một mô hình trực tiếp hoặc được sản xuất dựa trên các vật liệu...

  1. 1