thể loại Khác thường

quỷ

Một con quái vật tưởng tượng làm hại con người. Không giống như ý tưởng của một con quỷ Trung Quốc, ở Nhật Bản cổ đại là một con quái vật có ý nghĩa ăn thịt người. Sau khi bị ảnh hưởng bởi Phật giáo,...

ăn mòn ứng suất

Một hiện tượng trong đó nứt xảy ra trong vật liệu do tác động tổng hợp của lực (ứng suất) tác dụng vào bên trong vật liệu kim loại và ăn mòn. (Ví dụ, thép không gỉ austenit với sự có mặt của các ion c...

  1. 1