thể loại Vui & Trivia

Thử nghiệm Rorschacher

Một trong những bài kiểm tra tính cách dự án được phát minh vào năm 1921 bởi nhà tâm thần học người Thụy Sĩ Rushasha H. Rorschach [1884-1922]. Sử dụng các hình minh họa đối xứng song phương được tạo r...

  1. 1