thể loại Nghệ thuật & Giải trí

sự nhạy cảm

Một phương pháp làm tăng độ nhạy của vật liệu cảm quang trong nhiếp ảnh. Vật liệu cảm quang được sử dụng vào năm 1839, khi phương pháp chụp ảnh lần đầu tiên được công bố, được tạo ra bằng cách cho hơ...

ống nhòm

Các quang trục của hai kính thiên văn có cùng độ phóng đại được bố trí song song để đồng thời hai mắt có thể nhìn rõ khoảng cách. Khi quan sát qua ống nhòm, phối cảnh của một vật được phóng đại bởi h...

Pin mặt trời nhạy cảm với thuốc nhuộm

Một loại thuốc nhuộm được sử dụng để mở rộng dải bước sóng cảm quang của nhũ tương ảnh chụp bạc halogenua và các lớp cảm quang ảnh điện. Bạc bromua và bạc clorua được sử dụng làm vật liệu cảm quang c...