Sóng thần gió

english Wind tsunami
Bão tăng kèm theo bão. Đặc biệt là khi tâm bão đi qua phía tây vịnh nơi miệng vịnh hướng về phía nam, cơn bão từ phía nam thổi, áp thấp của tâm bão và ảnh hưởng của gió thổi chồng lên nhau khác gây ra một cơn sóng thần lớn trong vịnh.
→ Các mặt hàng liên quan Thủy triều | Sóng thần