Akari Akaishi

english Akari Akaishi
Mục sư Tin lành, nhà tư tưởng. Sinh raquận Ehime. Học hỏi từ Takakura Tokutaro , diễn cùng Shinina Keizo , nổi tiếng là một mục sư đỏ tuyên bố lối vào đảng Cộng sản. Phối hợp với việc phi thần thoại hóa trong Kinh thánh, ông đã viết "Lối thoát Kitô giáo" (1964) và chỉ trích niềm tin chính thống.