Grace Hartigan

english Grace Hartigan


1922.3.28-
Họa sĩ Mỹ.
Sinh ra ở Arc, New Jersey.
Trong khi làm việc như một nhà thiết kế công nghiệp vào năm 1943, ông đã học hội họa tại nàng thơ. Một trong những thế hệ nhà văn trừu tượng mới với những biểu cảm trữ tình với một nét mạnh mẽ, tác phẩm tiêu biểu là "New England · Tháng 10" ('57).