Saya

english Saya
Bản sao âm thanh của Shura Money của Shura. Nó dịch là hơi thở, vv Một tu sĩ đang luyện tập trong khi rời khỏi nhà và nhận được Điều răn Sha Ten và trở thành một tu sĩ . Các cô gái được gọi là Shaya. Saiya (Kuu) từ 7 đến 13 tuổi, Saya tích cực từ 14 đến 19 tuổi, Saya hơn 20 tuổi. Ngoài ra, từ ý chí của những người thiếu kinh nghiệm, hình dạng là hợp pháp, có vợ con, những người theo tập tục thế tục, nghĩa là người được gọi là lối vào hoặc pháp nhân, ở Nhật Bản, đó là Saya. Có nhiều samurai ở Saya vào thời trung cổ. được phân biệt rõ ràng với Shamon, nhà sư.
→ Xem thêm linh mục | thầy tu