Tham gia

english Ajoin
Tháp phía đông Hiei Cây tre của Takebayashiin (Satobo). Hiện tại ở vùng thượng lưu của Kamigyo-ku Omiyadu-ku, thành phố Kyoto. Từ cuối thời kỳ Heian, Sen Ken / Saint Seiko đã thuyết giảng nền tảng này như là nền tảng và tạo ra một bài tụng kinh đại diện có uy tín gọi là dòng chảy Yasuin . Enryakuji với tư cách là một Monzeki nội bộ đã phát triển mạnh mẽ để củng cố mối quan hệ với triều đình, giới quý tộc, samurai, nhưng sau khi bị đốt cháy trong Chiến tranh và Văn minh Onin đã không được hồi sinh.
→ Xem thêm Kyogenkigo | Dịch vụ tưởng niệm Genji | Shffyu | Setukusa | lời thú tội