thánh

english holly

tóm lược

  • Ngôi sao nhạc rock Hoa Kỳ (1936-1959)
Lễ hội mùa xuân của đạo Hindu . được tổ chức vào ngày đầu tiên của Chaitra Moon vào khoảng tháng 3, và sự kết hợp giữa lễ hội lửa và lễ hội tưới nước. Nó có những lời cầu nguyện sinh sản và ý nghĩa của lễ hội năm mới. Cây đốt có tên Horika bị đốt cháy đêm hôm trước, và việc đổ màu được thực hiện trong bài học thiếu tôn trọng vào ngày hôm sau.