Lester Allen Pelton

english Lester Allen Pelton


1829-1908
Kỹ thuật viên Mỹ.
Nhà phát triển tuabin nước hiệu quả cao được sử dụng cho cả ổ đĩa cơ và thủy điện tuabin đầu cao. Ở tuổi hai mươi, ông đã đến California để kiếm tiền và thấy nó có hiệu quả bằng cách sử dụng một phần tách, để thử nghiệm các nguyên mẫu tại Đại học California vào năm 1879 và để có được bằng sáng chế năm 1889. Tua bin Pelton tạo ra hàng trăm mã lực với hiệu suất từ 80% trở lên vào năm 1890 đã được đưa vào sử dụng thực tế. Hiệu suất hơn 90% sau đó đã đạt được bằng cách sử dụng các dự án thủy điện sử dụng tua-bin Pelton hàng ngàn mã lực.