Sinh ra

english Born

tóm lược

Một nhà vật lý người Anh đến từ Đức. Breslau, Göttingen và các trường đại học khác, 1914 Đại học Berlin, 1921 Giáo sư Đại học Gottech. 1933 Đức quốc xã bị truy đuổi sau đó, Giáo sư 1936 - 1953 tại Đại học Edinburgh. Được nhập quốc tịch Anh vào năm 1939. Hợp tác với việc xây dựng động lực ma trận của Heisenberg, cũng đã phát triển giải thích xác suất của các hàm sóng trong động lực học sóng (1926) và đóng góp vào cơ sở của cơ học lượng tử. Bên cạnh đó, có nhiều nghiên cứu như lý thuyết cơ học lượng tử của các phân tử · mạng tinh thể · lý thuyết trường điện từ chất lỏng, phi tuyến, vv Giải thưởng vật lý năm 1954 với Beaute .
Vật phẩm liên quan Heisenberg | Cơ học ma trận | Jordan