Kiuchi Ishibei(Kiuchi Ishibei)

english Kiuchi Ishibei
Nhà đá tình yêu, nhà khoáng vật học thời Edo. Tên thật của tôi rất nặng. Omi (Omi) Người của Sakamoto. Phân loại những viên đá kỳ lạ mà chúng tôi tập hợp đi khắp đất nước và viết " Unshiji ", bình luận hóa thạch, khoáng sản nói chung và các công cụ bằng đá khác nhau. Đó là tiền thân của nghiên cứu tiền sử ở Nhật Bản.