Pinturicchio

english Pinturicchio
Một họa sĩ người Ý. Tên thật Bernardino di Bette di Biagio Bernardino di Betto di Biagio. 1480 - 1484 Tôi làm việc trong bức tranh tường của Nhà nguyện Sistine với tư cách là trợ lý của Perugino . tranh của Cung điện Vatican (1492 - 1494) và Nhà thờ Siena trong thư viện Piccolormini "Đức Giáo Hoàng Piô 2 tạp chí" bức bích họa (1503-1508) vv Mặc dù không ấn tượng trong tự nhiên kể chuyện, quan điểm quy mô lớn, sử dụng đặc biệt hiệu quả của vàng là nổi bật. có màu sắc rực rỡ.
→ Các mặt hàng liên quan Umbrian