Raimu

english Raimu


1883.12,17-1946.9.20
Diễn viên.
Sinh ra ở Hoàng đế.
Tên thật Jules> Jules <Muraire Mullaire.
Tham gia bộ phim hài Française vào năm 1943. Các tác phẩm đại diện bao gồm "Marius" (1929), "Quý ông tư sản", "Ảo tưởng tưởng tượng" ('37), phim "Cẩm nang bàn chải" ('37), "Victor bí ẩn" Có "Cha tôi và Con tôi "('40) và" Courtling "('42).