Kevin McKenzie

english Kevin McKenzie
Chức danh công việc
Vũ công ba lê Biên đạo múa Nhà hát Ba lê Mỹ (ABT) Giám đốc nghệ thuật

Quốc tịch
Hoa Kỳ

Sinh nhật
29 tháng 4 năm 1954

Nơi sinh
Burlington, Vermont

Nền tảng học vấn
Trường múa ba lê Washington

Nghề nghiệp
Học tại Mary Day tại Trường múa ba lê Washington năm 1967-72 và tại Maggie Black ở New York. '72 -74 Nghệ sĩ độc tấu ba lê quốc gia Washington, '74 -78 Hiệu trưởng ba lê Jeffrey, sau đó chuyển đến Nhà hát Ba lê Mỹ (ABT) vào tháng 3 năm 1979, hiệu trưởng tháng 12, '89 Hoạt động. Các tiết mục chính bao gồm "Hồ thiên nga", "Romeo và Juliet", "Cậu bé thế giới" của Macmillan, v.v. Sau khi làm cố vấn nghệ thuật cho Công ty Ba lê Washington vào năm 90-91, ông trở thành giám đốc nghệ thuật của '92 ABT. Xây dựng lại công ty múa ba lê đang gặp khủng hoảng tài chính và tiếp tục mở rộng các hoạt động. Ông cũng đạo diễn và biên đạo "Hồ thiên nga", "Don Quixote" và "Người đẹp ngủ trong rừng". Dẫn đầu ABT năm 2011 và biểu diễn tại Nhật Bản.