chuột đồng lớn Nhật Bản

english large Japanese field mouse
Large Japanese field mouse
Apodemus speciosus1.jpg
Conservation status

Least Concern (IUCN 3.1)
Scientific classification e
Kingdom: Animalia
Phylum: Chordata
Class: Mammalia
Order: Rodentia
Family: Muridae
Genus: Apodemus
Species: A. speciosus
Binomial name
Apodemus speciosus
(Temminck, 1844)

Tổng quan

Chuột đồng lớn Nhật Bản ( Apodemus speciosus ) là một loài gặm nhấm sống về đêm trong họ Muridae. Đây là loài đặc hữu của Nhật Bản.
Động vật có vú ăn động vật gặm nhấm. Thân dài 10 cm, đuôi 8 - 10 cm, lông trên cơ thể có màu nâu đỏ, bụng và chân taymàu trắng. Nhật Bản loại sản phẩm đặc biệt. Ăn ngũ cốc, rau, trứng cá v.v ... Dọc theo những ngọn núi cao, có rất nhiều ở vùng đất thấprừng núi thấp. 1 dạ dày 3 đến 6 con. Đây là loài chuột chiếm ưu thế ở Nhật Bản, nhưng tác hại của cây trồng nông nghiệp và rừng là không đáng kể.
Vật phẩm liên quan Chuột (chuột)