Bảng chữ cái

english Alphonse de Rothschild


1827-1905
Nhân viên ngân hàng Pháp.
Cựu giám đốc ngân hàng Pháp
Theo giám đốc của Ngân hàng Pháp vào năm 1855, ông gia nhập cha đẻ của Phòng Thương mại Paris Rothschild vào năm 1868, làm giám đốc của nhiều công ty liên quan đến Rothschild, bao gồm cả Đường sắt phía Bắc. Ngoài việc cạnh tranh khốc liệt với các ngân hàng cổ phần, chúng tôi sẽ tiếp tục tham gia vào các doanh nghiệp tài chính quốc tế quy mô lớn trong khi hình thành liên minh với các ngân hàng này, đồng thời tích cực mở rộng sang các lĩnh vực chiến lược như khai thác và dầu mỏ, thành công đầu tiên - lớp tổ chức tài chính cho đến đầu thế kỷ 20. Một dự án lớn là bảo lãnh độc quyền của trái phiếu giải phóng Pháp từ năm 1870 đến 71, đằng sau công việc của bộ trưởng tài chính lúc đó Leon Say.