Máy nghe

english Hearing machine

Tổng quan

Vị trí âm thanh là việc sử dụng âm thanh để xác định khoảng cách và hướng của nguồn hoặc phản xạ của nó. Vị trí có thể được thực hiện một cách chủ động hoặc thụ động, và có thể diễn ra trong các chất khí (như khí quyển), chất lỏng (như nước) và trong chất rắn (như trong trái đất).
Vũ khí phòng không biết vị trí máy bay địch bằng âm thanh nổ. được phát triển như một phòng thủ không kích ban đêm trong Thế chiến I. Với một vài người thu âm kèn, nó thu được âm thanh nổ và phán đoán góc ngang / độ cao của máy bay địch, tính toán vị trí trong tương lai và gửi nó đến tìm kiếm ánh sáng . Nó không được sử dụng bây giờ.
→ Vật phẩm liên quan Vũ khí âm thanh