Al Vizzutti

english Al Vizzutti


1952.9.13-
Người chơi kèn Mỹ.
Sinh ra ở Montana.
Tôi học được từ cha của người chơi Trappet từ năm chín tuổi. Sau đó, anh đến trường âm nhạc Eastman khi học cùng Chuck Mangione. Năm 1976, anh gia nhập nhóm Mandyone và Chick Corea G sau Dàn nhạc Woody Harman. Thập niên 80 làm việc với tư cách là khách mời của buổi độc tấu.