giàu có

english rich

tóm lược

  • những người có tài sản và sự giàu có (được coi là một nhóm)
    • chỉ có lợi ích rất phong phú từ luật này

Tổng quan

Giàu có thể tham khảo:
Nhà toán học người Ý. Năm 1890 Giáo sư Đại học Padova. Nghiên cứu hình học vi phân, thành lập khoa học khác biệt tuyệt đối với Levi Civita .