Vladimir Evgrafovich Tatin

english Vladimir Evgrafovich Tatin


1885.12.28. (12.16. Cũng với lý thuyết) -19535.31
Nhà văn người mẫu Liên Xô, nhà thiết bị sân khấu.
Sinh ra ở Moscow.
Ông học tại trường nghệ thuật của Moscow và tham gia phong trào nghệ thuật tiên phong của Lalionov et al. Năm 1913, ông được Picasso truyền cảm hứng khi đi du lịch tới Paris và sau khi trở về Nhật Bản, ông đã làm việc với các tác phẩm mang tính xây dựng với các mảnh kim loại và các mảnh gỗ, và sản xuất "Bức tranh cứu trợ" và "Phản ứng cứu trợ". Ông cũng đã làm việc như một nhà thiết bị sân khấu, làm việc trên hơn 80 sân khấu bao gồm Nhà hát Nghệ thuật Moscow. Các tác phẩm khác bao gồm "Tượng đài quốc tế thứ ba" ('19 -20 năm) và "Retatrin" ('30 -31 năm).