Henri Barda

english Henri Barda
Chức danh công việc
Giáo sư piano Ecolell Học viện âm nhạc bình thường

Nền tảng học vấn
Tốt nghiệp trường âm nhạc Juliused Nhạc viện Paris (1971)

Người chiến thắng giải thưởng
Giải thưởng John El Da

Nghề nghiệp
Dưới sự hướng dẫn của Ignasu Thiegermann từ năm ba tuổi, cô đã học với Lazare Levy từ năm mười sáu tuổi. Tại Nhạc viện Paris, anh tốt nghiệp nhạc piano và nhạc thính phòng với Joseph Benvenuti, Madeleine Giraudeau và Jean Yuvaux. Ông đã học ở nước ngoài bốn năm với tư cách là một sinh viên toàn thời gian tại Trường âm nhạc Julius ở New York, và tốt nghiệp năm 1971 với tư cách là hiệu trưởng. Ông cũng nghiên cứu sáng tác với B. Webster, C. Butler, P. Macanowski và những người khác, và nhận được giải thưởng John El skin. Biểu diễn như một nghệ sĩ độc tấu và đến thăm Nhật Bản vào đầu năm '81. Sau khi là giáo sư của Nhạc viện Paris, ông là giáo sư của Nhạc viện Norrmal Paris Ecolel từ năm 2006.