John Curtis Perry

english John Curtis Perry


1930-
Nhà sử học người Mỹ.
Giáo sư đại học Tufts.
Ông là một nhà sử học người Mỹ, học tại Đại học Yale, v.v., và tham gia nghiên cứu về lịch sử chiếm đóng của Nhật Bảnmối quan hệ giữa Rockefeller và Nhật Bản. Học tại Đại học Tokyo để thu thập tài liệu vào năm 1961. Năm '63, ông trở thành giảng viên Connecticut và sau đó làm nghiên cứu sinh Harvard và giáo sư thỉnh giảng tại Waseda. Trở thành giáo sư tại Đại học Tufts năm '81. Ông đã viết những cuốn sách như "Under the Wings of a Wolf" ('82).