Louis Chadourne

english Louis Chadourne


1890-1925
Tiểu thuyết gia người Pháp.
Một tiểu thuyết gia phiêu lưu, Đội trưởng chỉ ra mắt vào năm 1919 tả việc thoát khỏi một xã hội lo lắng sau Thế chiến I. Ngoài ra, "thời kỳ trẻ trung lo lắng" ('20) mô tả phong tục sau chiến tranh và có thể nói là một loại tâm lý cuốn tiểu thuyết. Các tác phẩm khác bao gồm "Kẻ chinh phục ngày cuối cùng" ('28). Tiểu thuyết C. Marc là một em trai.