Đầu tiên

english First

tóm lược

 • vị trí bảo vệ của người chơi trong một đội bóng chày, đóng quân ở căn cứ đầu tiên trong sân (đếm ngược chiều kim đồng hồ từ đĩa nhà)
 • tỷ số truyền thấp nhất trong hộp số của xe cơ giới, được sử dụng để khởi động xe di chuyển
 • bằng danh dự của lớp cao nhất
 • yếu tố đầu tiên trong một chuỗi đếm
  • đầu tháng
 • đầu tiên hoặc cao nhất trong một đơn đặt hàng hoặc loạt
  • Anh muốn là người đầu tiên
 • thời điểm mà một cái gì đó được cho là bắt đầu
  • họ đã bắt đầu sớm
  • Cô biết ngay từ lúc đi rằng anh là người đàn ông dành cho cô
Vòng đấu vật sumo vòng thứ năm được thực hiện trước khi tham gia vào các nỗ lực như sumo hoa và các tour du lịch trong khu vực. Cả động vật ăn cỏ (Kusa Musubi). Trong thời đại Edo, hai đô vật đã cùng nhau nói về trận chiến tay đôi shikigo để chiến đấu với tất cả các kỹ thuật và giải thích các kỹ năng cho người xem, nhưng trò giải trí diễn ra hài hước (hài hước) từ xung quanh Meiji và trở thành.