Phường Elizabeth Stuart Phelps

english Elizabeth Stuart Phelps Ward


1844-1911
Nhà văn Mỹ.
Sinh ra ở Boston.
nhiều tiểu thuyết tôn giáo, và chúng trở nên phổ biến trong "Cửa mở" ('68). Ngoài ra còn có những bài thơ và tự truyện.