Masayuki Tsubouchi

english Masayuki Tsubouchi
Nhà viết kịch, nhà nghiên cứu sân khấu. Người dân ở Nagoya. Cháu trai của Takemi Tsubouchi (anh chàng). Sau khi tốt nghiệp Đại học Waseda, đi du họcChâu ÂuHoa Kỳ trong bảy năm. Sau đó, anh trở thành cố vấn cho công ty nhà hát Takarazuka , giáo sư Waseda thông qua Toho . Bài viết chính là "Opera and Dance Excellent", "Tsubouchi Yumaki Research", Bộ sưu tập phim truyền hình "Sự cố đền Myokoji", v.v.