Kinbuki Wakashu

english Kinbuki Wakashu

Minamoto no Sanetomo (Minamoto Sanetomo) bộ sưu tập gia đình. Tập 1. Thành lập năm 1213 (Kenryaku 3). Nó còn được gọi là "Bộ sưu tập quyền tướng Kamakura", và danh hiệu "Kinkai" được đặt theo thiên vị của nhân vật "Kama" và biệt hiệu của bộ trưởng "Kinkai". Ngoài các bản thảo được báo cáo bởi Fujiwara no Teika, có hai loại sách đang được phân phối, 1687 (Jokyo 4), Itamoto và Tài liệu Nhóm, và số lượng bài hát khoảng 700. Trong số các nhóm nghiên cứu bắt chước, có nhiều bài hát đặc sắc truyền tải hình ảnh trái tim chàng trai giàu cảm xúc tươi mới và bóng mát, như <Hagi no Hana Kuregure cũng là cây nho, nhưng mong manh thấy trăng>. , Kamo no Mabuchi, Masaoka Shiki, Saito Mokichi, Kobayashi Hideo và những người khác.
Kazunobu Mitsuda