Myriam Ould Braham

english Myriam Ould Braham
Chức danh công việc
Ballerina Paris Opera Etoile

Quốc tịch
Pháp

Nền tảng học vấn
Trường múa baParis

Nghề nghiệp
Năm 1999, anh tham gia Paris Opera ballet. Được quảng bá cho các vũ công Premiere năm 2005 và Etoile 2012. Sau khi sinh con vào năm 2014, trở lại sân khấu vào năm 2015 "Pachita". Các tiết mục chính bao gồm "Copperia", "Don Quixote", "La Feille Mar Garde" và "Nurture Splitter".