Tang Xian-zu

english Tang Xian-zu
Nhà văn kịch Minh ở Trung Quốc. Sinh ra từ Rikkawa của tỉnh Giang Tây. Nhiều cuốn sách về lời bài hát, nhưng với kiến thức sâu sắc, đã bị loại bỏ vì luận tội của thủ tướng năm 1591, sau nàyhuyền thoại Tang , trên cơ sở bài hát gốc, "Biểu tượng Murasakisho (người cố vấn)" "Biểu tượng Kaetamashi" một vở kịch như Ke (một cái gì đó). Đây là những kiệt tác của Akira, nhưng tại thời điểm đó, nó được coi là một bộ phim đọc ( kịch Rase ), không phù hợp với màn trình diễn mà không phù hợp với kun thời thượng. → Gomei