phòng

english roomie

tóm lược

  • một cộng sự chia sẻ phòng với bạn
Nhà thơ thần bí Iran, người sáng lập Dòng Melewy . Mặc dù ông được sinh ra trong một người cha táo bạo với một nhà thần học nổi tiếng là một người cha, ông đã gọi Rumi sau Thổ Nhĩ Kỳ (phòng), người đã dành phần lớn cuộc đời mình. Sau cái chết của cha mình, ông học với các đệ tử của mình và có được chủ nghĩa thần bí, nhưng ông gặp phải một cuộc di cư lỗi thời của Shams · Adean · Tabrzie và bắt đầu làm thơ. Người ta nói rằng "Massnaby tâm linh" gồm 6 tập, có niên đại từ khoảng năm 1260 cho đến trước khi chết, 25.000 cụm từ được cho là <Koran trong tiếng Ba Tư>, và bản chất của học thuyết huyền bí trong truyện ngụ ngôn, lịch sử, truyền thuyết. bao gồm. Thơ trữ tình khác "Siamse · Thơ Tabriza", văn xuôi "Charge mar fei" (Rumie).
→ Mục liên quan Chủ nghĩa huyền bí Hồi giáo | Shimanoffski | Nô-ê