Mellencamp

english Mellencamp


1951-
ca sĩ.
Sinh ra ở Indiana.
Tên thật John Cougar John Cougar <Trại Mellencamp Melen.
Còn được gọi là John Cougar.
Ông ra mắt với tên John Cougar năm 1976, nhưng không sẵn lòng sản xuất. Trong '82 'American Fool', 'Jack & Diane' đã trở thành một hit lớn và trở thành một ngôi sao. Vào năm '83, anh công bố album tại John Cougar Melen Camp, tên thật của anh. Một ca sĩ nổi tiếng như một con lăn nhạc rock chuyên dụng.